regaty BTZ

Wyniki regat

Kategoria Jachty LATAJĄCE PO FALACH

1

Curenncy on Time

 

2

Szary Wilk

 

3

Marimar

 

4

Elcom

 

5

Nicolka

 
 

Kategoria Jachty GORSZY SORT

1

Mariner 20

 

2

Feniks

 

3

Bereta

 

4

Omega Niebieska

 

5

Hultaj

 

6

Flamenco

 

7

Fanaberia

 

8

Jacht Morski

 

9

Kac Gigant

 

10

Argemon

 

11

Sofiana

 

12

Omega Laura

 

13

Massakra

 

14

Pogonia

 

15

Basia

 

16

Byś

 

17

Big Fish

 

18

Mad Max

 

19

Zdzichu

 

20

Arkadia

 

ZAWIADOMIENIE

o regatach Błękitna Wstęga Jeziora Solińskiego 2018

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 30-go czerwca 2018 na akwenie Jeziora Solińskiego. Organizatorem regat jest Krośnieński O.Z.Ż .

 2. Biuro regat w Ośrodku Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Polańczyku przy ul.Równa 26.

 3. Portem regat jest przystań KOZŻ.

 4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z zasadami BŁĘKITNEJ WSTĘGI .

 5. Start wszystkich jachtów wspólny - bez podziału na klasy z możliwością używania genuy , genakera lub spinakera.

 6. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 30.06.2018 w biurze regat od godz. 9:00 do godz.10:30, na drukach dostarczonych przez organizatora.

 7. Instrukcja żeglugi i opis trasy będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

 8. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się w Ośrodku KOZŻ o godzinie 11:00 .

 9. Planowany start do wyścigu - o godzinie 12.00

 10. Przewiduje się rozegranie jednego wyścigu, długość trasy uzależniona od warunków pogodowych i siły wiatru.

 11. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych **.

 12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia (obsługiwania urządzenia sterowego) jachtu będącego w wyścigu, jak również przestrzegania dozwolonej ilości członków załogi i zabezpieczenia środków wypornościowych.

 13. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

 14. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 15. Wpisowe do regat wynosi 20 złotych od sternika i każdego członka załogi.

 16. Dla zwycięzcy regat, nagrodą będzie BŁĘKITNA WSTĘGA, puchar i dyplom. Sternicy zajmujący miejsce drugie i trzecie, otrzymają dyplomy pamiątkowe.

 17. Zakończenie regat tradycyjne - przy ognisku i poczęstunkiem.

** Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5,poz.43 z 2001r) Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U.nr 57 ,poz .358 z 1997r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 .04.2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003r.) Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

V-ce prezes KOZŻ ds. sportu
J a n W i l k